Video ze stavby

Sakura se již ukazuje v konkrétních obrysech. V polovině domu připravujeme betonáž druhého nadzemního podlaží. Ani zbylá část nezůstává nedotknutá – zde začínáme budovat podzemní garáže a pracujeme na stropech prvního patra. Během prosince se už se stavbou dostaneme na úroveň hlavních vstupů.

Listopad 2017